Äldre människor som sitter i soffan och äter tårta på Erikslunds äldreboende när boendet firade 10 år 2018.

Biståndsbedömt trygghetsboende

Biståndsbedömt trygghetsboende är avsett för äldre, 65 år eller äldre, som främst behöver stöd och hjälp i boende och annan lättåtkomlig service. Dessutom finns ett behov av trygghet och gemenskap och ett vårdnadsbehov som är mindre än heldygnsvård.

Bistånd till boendeformen biståndsbedömt trygghetsboende prövas med hänsyn till individuella behov enligt socialtjänstlagen, SoL. 

Det här finns i ett biståndsbedömt trygghetsboende:

  • Möjlighet finns till gemensamma måltider och gemenskap med andra.
  • Det finns aktivitetssamordnare som hjälper till att samordna olika aktiviteter.
  • Personal finns för stöd och råd på natten.
  • Måltider sker via matleverans eller egen tillagning i kök.
  • Det stöd och den hjälp som den enskilde i kan behöva utförs genom insatser från hemtjänsten på samma sätt som vid hemtjänst i ordinärt boende.
  • Hemsjukvård kan erbjudas enligt samma principer som gäller för personer som bor i ordinärt boende. 
  • Om behoven blir mer omfattande ska den enskilde motiveras att ansöka om plats på ett äldreboende som bättre svarar mot de större behoven.

För att göra en ansökan om biståndsbedömt trygghetsboende vänder du dig till Biståndsenheten som har telefontid måndag, tisdag, onsdag samt fredag mellan klockan 08.45-09.30. Personliga besök på Biståndsenheten sker på avtalad tid. 

Telefonnummer: 0921-62000
 E-post: bistandsenheten@boden.se
Adress: Biståndsenheten, Bodens kommun, 961 86 Boden

Ladda ner dokument
Broschyr Biståndsbedömt tryggh...
Senast uppdaterad: 2023-11-29