Boenden

Ett äldreboende är en boendeform för äldre som inte klarar av att bo själv. Äldreboende kan vara av olika typer och de som bor i sådan form kan ha mer eller mindre nedsatt funktion, vanligt är att den äldre på grund av sjukdom har svårt att själv klara dagliga sysslor, som städning, matlagning, inhandling av hushållsvaror och livsmedel, personlig hygien, med mera. När det är kopplat till demenssjukdom kallas boendeformen demensboende.

I menyn kan du läsa mer om de äldreboenden vi erbjuder i Bodens kommun.

Senast uppdaterad: 2019-02-28