Gymnastik i grupp för äldre på Åcenter trygghetsboende.

Boenden för äldre

När du inte längre kan bo kvar hemma kan du ansöka om bistånd till vård- och omsorgsboende. I vård- och omsorgsboendet hyr du en lägenhet som du inreder själv.

Organisation

Äldreomsorgen i Boden arbetar i en organisation där boendena har egen verksamhetschef. De så kallade särskilda boendena består av äldreboenden, riktade lägenheter och demensboenden.

Äldreboenden

Riktar sig till äldre som har ett högt omsorgs- och omvårdnadsbehov som inte kan tillgodoses av hemtjänsten.

Demensboenden

Riktar sig till äldre med utredd demenssjukdom som behöver hjälp med sin dagliga livsföring.

Korttidsboende     

Korttidsboende är ett boende för dig som tillfälligt behöver bo utanför din hemmiljö. Korttidsvistelsens målsättning är att vara ett komplement till ditt hem och erbjuda trygg omsorg i livets alla skeenden.

Alla våra särskilda boenden har tillgång till kompetent personal dygnet runt upp till och med sjuksköterskenivå. Hjälpinsatser planeras och följs upp tillsammans med den enskilde och utgår från det individuella behovet.

Vårdprocessamordnare                     

Samordnar alla platser för äldreboende samt korttidsboende i kommunen.

 

Kontaktuppgifter:

Verksamhetschef Äldreboenden

0921-628 05

Vårdprocessamordnare 

0921-627 22 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-27