Flygfoto över korttidsboendet Garnis med centrala Boden i bakgrunden.

Garnis korttidsboende

Garnis korttidsboende är ett boende för dig som tillfälligt behöver bo utanför din hemmiljö. Korttidsvistelsens målsättning är att vara ett komplement till ditt hem och erbjuda trygg omsorg i livets alla skeenden.

Korttidsboendet består av 33 platser fördelat på 3 våningar. Varje lägenhet är utrustad med möbler, stort badrum, medicinskåp, värdeskåp, trygghetslarm och säng.

Korttidsplats kan beviljas som växelvård, vilket innebär att du växelvis vistas hemma och på korttidsboendet. Växelvårdens omfattning och frekvens är individuell och varierar. Du kan även beviljas korttidsplats när du är utskrivningsklar från sjukhuset, men ditt omvårdnadsbehov tillfälligt inte kan tillgodoses med omfattande hemtjänst.

Vid Garnis korttidsboende arbetar undersköterskor, sjuksköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut samt enhetschef och personalplanerare. Boendet har en patientansvarig läkare som går rond en gång i veckan. 

Besöksadress:

Hedenbrovägen 8

Telefonnummer:

Enhetschef 0921-620 81

Enhetschef 0921-627 02

 

Våning 3 0921-626 33

Våning 4 0921-629 87

Våning 5 0921-629 45

Sjuksköterska 070-395 44 06

Arbetsterapeut 0921-620 15

Fysioterapeut 0921-629 47

Senast uppdaterad: 2023-10-02