Barn som är utsatta för våld

Du som lever i en miljö där våld förekommer har rätt till stöd och skydd och det är vuxnas ansvar att våldet ska sluta.

Olika typer av våld
  • psykiskt
  • fysiskt
  • sexuellt
  • materiellt
  • ekonomiskt
  • latent

 

Ett barn utsätts för psykiskt våld när de upplever våld i hemmet.

Våld i nära relation påverkar alla inblandade: den våldsutsatta, barnen men också den som bär ansvar för våldet. Men det finns hjälp att få. Våld i nära relation är ett brott, ett socialt problem, ett folkhälsoproblem och ett jämställdhetsproblem.

Kom ihåg att det aldrig är ditt fel att det blir bråk mellan dina föräldrar eller att det använder våld mot dig, dina syskon, förälder eller någon annan familjemedlem. Det är alltid den som använder våld som har ansvaret.

Senast uppdaterad: 2023-07-05