Brister i föräldraskap

Alla barn och unga behöver god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl kroppsligt, socialt och känslomässigt. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till och brister i omvårdnaden och tillsynen av sina barn. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa för att hjälpa och skydda men också för att ge stöd till föräldrarna.

Alla barn har rätt att känna sig trygga hemma, få bra omvårdnad och att bli bemött med respekt. Det är dina vårdnadshavare eller föräldrar som är ansvariga att se till detta. Men ibland kan det vara jobbigt hemma och föräldrar kan ha svårt att räcka till för sina barn. Det kan finnas många orsaker till det som sjukdom, missbruk, psykisk ohälsa eller något annat som är svårt i livet. Ibland kan det jobbiga handla om att du och dina föräldrar inte kommer överens.

Både du och dina föräldrar har då rätt att få stöd och hjälp. Om du har problem hemma kan du berätta det för någon vuxen som du litar på. 

Senast uppdaterad: 2018-05-16