Du som gör någon illa

Socialtjänsten erbjuder stöd till dig som fyllt 18 år och har svårt att hantera känslor, till exempel ilska eller har använt någon form av våld i en nära relation eller är rädd att du ska komma att skada någon i din närhet.

  • Jag känner att jag har svårt att hantera mina känslor, till exempel ilska och gör saker jag ångrar
  • När jag blir arg händer det att jag höjer rösten, skriker och säger elaka saker
  • Min partner (och eventuella barn) blir ibland rädda för mig och känner sig illa till mods
  • Jag har varit fysisk våldsam mot min partner eller är rädd att jag kan komma att bli det
  • Det har hänt att jag blivit svartsjuk och kontrollerar min partner genom att sms:a/ringa ofta, kommentera dennes vänner eller utseende/klädval
  • Jag har hotat med att skada mig själv eller min partner

Om du känner igen dig, hör av dig.

Team Stöd erbjuder individuella samtal. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Vi för inte heller några journaler.

Samtal om våld

Samtal om våld utgår från att våld i nära relationer fungerar som medel för att undkomma svåra känslor av till exempel svaghet, förvirring, rädsla och underläge. Genom att reagera med ilska och att använda våld försöker individen vända sådana känslor till sin motsats: känslor av upprättelse, avspänning och överläge.

Behandlingen genomförs individuellt med hjälp av sju moduler och ett stort antal behandlingsverktyg som anpassas till individens behov. I en inledande modul får individen beskriva sin historia och sitt våld, ta del av våldsdefinitioner och samtala om våldets konsekvenser. Behandlaren bedömer också risker och säkerhet för partner och barn.

Samtalens syfte

Syftet med samtalen är att våldsbeteendet ska upphöra bland annat genom ökad förmåga att hantera tankar och att identifiera och tolerera känslor som kan leda till våld och förbättra kommunikations- och relationsfärdigheter.

Senast uppdaterad: 2024-01-17