En kvinna som sitter på en säng framför ett fönster med ryggen mot kameran.

Du som utsatts för våld

Socialtjänsten erbjuder stöd till dig som fyllt 18 år och har varit utsatt för någon form av våld i en nära relation.

 

  • Har du känt dig rädd för och hotad av din partner?
  • Måste du berätta för din partner om allt du gör?
  • Känner du dig kontrollerad och ensam?
  • Känner du att det är din partner som styr ditt liv och bestämmer vad du kan göra?
  • Upplever du att du anpassar dig till din partner?
  • Har du tvingats till sexuella handlingar?

Om du känner igen dig, hör av dig.

Team Stöd erbjuder individuella samtal. Det är kostnadsfritt och vi har tystnadsplikt. Vi för inte heller några journaler.

Samtal om frihet

Samtal om frihet riktar sig till personer som varit utsatta för någon form av våld i nära relation där våldet har upphört.

Samtalen bygger på fem steg som man arbetar sig igenom i individuell takt.

Samtalens syfte

Syftet med samtalen är att skapa begriplighet och förståelse för det våld man utsatts för, vilka konsekvenser det gett samt på vilka sätt man kan återuppbygga sitt liv och sin person.

Senast uppdaterad: 2023-05-02