Ekonomiska problem

Om du och din familj får ekonomiska problem och du inte har någon möjlighet att klara din eller familjens försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd, tidigare kallat socialbidrag. Ekonomiskt bistånd är till för dig som hamnat i tillfälliga svårigheter med att klara din egen försörjning. Kommunen erbjuder också budget- och skuldrådgivning.

Senast uppdaterad: 2023-11-20