En man som skriver på ett papper.

Samarbetssamtal

För er som behöver hjälp med att komma överens i frågor som rör era barn kan samarbetssamtal hjälpa. Meningen är att ni ska kunna samarbeta kring barnet och hitta bra lösningar som båda kan acceptera.

Samarbetssamtal erbjuds till föräldrar som står inför en separation eller som lever åtskilda och som önskar ett bättre samarbete för att hitta lösningar kring barnets vårdnad, boende och umgänge. Samarbetssamtalen kan även handla om ekonomiska frågor för barnen. Vid en tvist om vårdnad, boende umgänge i tingsrätten kan föräldrar av tingsrätten hänvisas till familjerättsenheten för samarbetssamtal.

Om föräldrar och samtalsledare finner det lämpligt kan även barnen komma till tals vid samarbetssamtal.

Samarbetssamtal kan avslutas med att man gör överenskommelser eller skriver ett juridiskt bindande avtal.

Senast uppdaterad: 2023-10-09