Två flickor står på uppfart framför hus. Till höger om dem står en bil.

Underhållsfrågor

Alla föräldrar ska efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett man bor ihop med barnet eller ej.

Alla föräldrar ska efter sin förmåga bidra till sina barns försörjning. Detta gäller oavsett man bor ihop med barnet eller ej.  Underhållsskyldigheten gäller till fyllda 18 år. Om barnet efter fyllda 18 år går kvar i grundutbildning motsvarande gymnasieskolan) kvarstår underhållsskyldigheten till dess att studierna är avslutade, dock längst till fyllda 21 år.

Om barnet bor tillsammans med en förälder och ska umgås med en förälder som bor på annan ort, ska boföräldern ta del i reskostnaderna efter vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga och övriga omständigheter. Om föräldrarna saknar ekonomiska förutsättningar för att ett barn ska ha möjlighet till umgänge kan en ansökan om ekonomiskt bistånd lämnas in till den kommun där föräldern som ska ha umgänge med barnet är bosatt.

Om ni som föräldrar inte är överens kan ni ta kontakt med familjerätten.

Senast uppdaterad: 2023-10-09