Vit blomma som tränger sig upp genom spricka i asfalt.

Alkohol och droger

Har du eller någon i din närhet problem med alkohol eller narkotika? Kommunen erbjuder stöd och behandling för dig som har ett riskbruk eller beroende.

Ett beroende drabbar ofta både dig själv och personer i din närhet. Det kan leda till bland annat utanförskap, isolering, psykisk och fysisk ohälsa samt rättsliga och ekonomiska problem. Beroendeproblematik kan också vara skambelagt och svårt att prata om. Misstänker du att du själv eller någon i din närhet har ett riskbruk eller beroende finns det hjälp att få.

Vi erbjuder bland annat råd och stöd, kartläggning av ditt riskbruk/beroende, stöd och behandling i öppenvård. Du kan även ansöka om vård på behandlingshem

Även du som anhörig kan få stöd.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-27