Korttidsboendet Garnis Höstbild

Anhörigcenter

Anhörigcenter är en träffpunkt för anhöriga. Där kan du som anhörig få personligt stöd, hembesök, information och råd, delta i anhöriggrupper, studiecirklar, föreläsningar och må bra-aktiviteter.

Anhörigcenter finns i samma hus som korttidsboendet på Garnisområdet, Hedenbrovägen 8. 

Det sker ingen registrering eller journalföring för de som kontaktar anhörigstöd. Personal har tystnadsplikt och vi tillämpar överenskommelse om tystnadslöfte vid gruppträffar.

Syftet med anhörigstöd är att minska anhörigas fysiska, psykiska och sociala belastning och ge bättre livssituation och minska risken för ohälsa.

Senast uppdaterad: 2024-05-23