Händer håller en papperssvala.

Anhörigstöd - Missbruk och beroende

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och omgivningen. Du som anhörig kan behöva stöd och råd för att orka med.

Med anhörig menas en person i familjen, som till exempel en partner, ett barn eller nära släkting. Det kan också vara en nära vän eller en granne. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig. 

Att leva nära en människa som behöver stöd och vård kan innebära att det egna livsrummet begränsas.

Du kan få hjälp i form av råd och stöd från socialtjänsten. Det kan ske individuellt tillsammans med en behandlare eller i grupp med andra anhöriga. I Boden finns även en anhörigkonsulent som du kan kontakta för samtal och stöd.

Senast uppdaterad: 2022-03-29