En kvinna klädd i sjukvårdskläder håller om en äldre dam som sitter i rullstol.

Hemtjänst

Stöd i hemmet innebär olika former av stöd som ska bidra till att du klarar av att bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen. En typ av stöd som du kan få är hemtjänst.

Stöd i hemmet innebär olika former av omsorg, omvårdnad, stöd och service i ditt hem. Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt och vara så självständig som möjligt i vardagen.

Rätten till en trygg och värdig ålderdom är en självklarhet. Du ska kunna leva ett aktivt liv även om du har behov av hjälp.

För oss är det du som är i centrum. Vi ser helheten i din vardag och får den att fungera. Vi är lyhörda och tar hänsyn till dina behov, intressen och dagsform.

I Bodens kommun är en stor del av personalen i hemtjänsten utbildade undersköterskor och finns tillgängliga dag- och kvällstid. Under natten arbetar en nattpatrull. All personal har tystnadsplikt. 

Hemtjänst kan beviljas på grund av fysisk eller psykisk funktionsnedsättning eller av sociala skäl och ges som bistånd enligt socialtjänstlagen och är avgiftsbelagd.

Två kategorier av hemtjänst

Den hemtjänst som du kan få delas upp i två kategorier:

  1.  Insatser av servicekaraktär som till exempel städning, tvätt, inköp och matleveranser.
  2. Insatser med personlig omvårdnad som ska tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov och kan innefatta exempelvis hjälp med personlig hygien, förflyttning, intag av måltider och insatser för trygghet och socialt stöd.  

Oavsett om du är ung eller gammal kan du beviljas stöd i form av hemtjänstinsatser. Stödet kan bestå av omsorgsinsatser och/eller serviceinsatser. För att få stöd i hemmet utreder vi och tar ett beslut om ditt behov.

Senast uppdaterad: 2024-01-29