Lila krokusar.

Hjälpmedel

Om du har en funktionsnedsättning eller hälsoproblem kan du behöva ett hjälpmedel. Ett hjälpmedel kan underlätta din vardag med bland annat förflyttning, påklädning och daglig hygien. Med hjälpmedel menas t.ex. en rollator, rullstol och duschstol. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör en bedömning om du är i behov av hjälpmedel och vilket hjälpmedel som kan underlätta vardagen för just dig.  En del hjälpmedel kan du låna gratis men vid förskrivning av t.ex. hygienhjälpmedel och rollatorer ingår en egenavgift. Om du inte är hemsjukvårdspatient så tillkommer en hembesöksavgift vid utprovning av hjälpmedel.

Kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut för bedömning via Medborgarservice , kontaktuppgifter finns på denna sida.

Senast uppdaterad: 2020-10-29