Blommor och buske på hösten i stadsparken Boden

Rehabilitering

Rehabilitering handlar om att försöka bibehålla, förbättra eller återfå förmågor som du har behov av för att klara ditt vardagliga liv. Rehabilitering i Bodens kommun sker via rehabenheten som består av arbetsterapeuter och fysioterapeuter.  Rehabenheten arbetar med personer som har en funktionsnedsättning eller hälsoproblem och som behöver hjälp i hemmet eller bor i särskilt boende. Det gäller de personer som till exempel inte kan ta sig till hälsocentralen eller behöver utprovning av hjälpmedel i hemmet. 

Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör bedömning av vilka träningsinsatser och åtgärder som behövs. Det kan gälla svårigheter att klara vardagliga aktiviteter som att ta på kläder, laga mat, förflytta sig, promenera, gå i trappor eller kommunicera med andra. Åtgärder kan vara till exempel tips och råd, träning, utprovning av hjälpmedel, bedömning och anpassning av bostad.

Rehabenheten har fokus på vardagsrehabilitering . När det gäller träning kan det t.ex. innebära att träna i aktivitet för att behålla eller återfå en förmåga. Arbetsterapeuter och fysioterapeuter gör bedömningar och handleder även ibland hemtjänstpersonal, boendepersonal och personliga assistenter som får vara behjälpliga med den träning som bedömts vara lämplig.

Kontakta din arbetsterapeut eller fysioterapeut via Medborgarservice för bedömning.

Senast uppdaterad: 2024-01-09