En äldre kvinna omfamnas bakifrån av en person. Bilden är en porträttbild och vi ser bara armarna på personen bakom kvinnan.

Stöd och avlastning

Anhöriga som stödjer, vårdar och hjälper en närstående i hemmet kan få avlastning/avlösning.

Avlastning i hemmet

Kan ges till närstående som lever i hushållsgemenskap och har omfattande behov av stöd och omsorg. Fyra timmar i veckan utan kostnad om man inte har hemtjänst. Har man hemtjänst samordnas insatserna till viss del med avlastningstiden.  Ansökan görs hos Biståndsenheten.

Korttidsvistelse som avlastning

Om du som anhörig behöver några dagar att vila och återhämta dej eller resa bort ansöker du om korttidsvistelse hos Biståndsenheten.

Växelvård som avlastning

Du kan ansöka om växelvård om behovet av avlastning/avlösning är återkommande. Man planerar då in vilka återkommande dagar/veckor i månaden din närstående kan vistas på korttidsboendet. Ansökan görs hos Biståndsenheten.

Dagverksamhet

Dagverksamheten riktar sig till personer med mild eller måttlig demenssjukdom. På Erikslunden skapas en meningsfull och stimulerande dag i gemenskap för din närstående samtidigt som du som anhörig får avlastning/avlösning. Du ansöker om dagverksamhet hos Biståndsenheten.

Drop in-avlösning

Kostnadsfri drop in-avlösning finns för dig som stöder en närstående alla tisdagar mellan 12.00- 16.00 på Erikslunden. Ingen ansökan eller föranmälan krävs. Första gången får gärna en anhörig vara med. 

Kontakta Biståndsenheten

Telefontid 8.00 - 9.30 vardagar, ej torsdagar, via Medborgarservice 0921-62 000.

Senast uppdaterad: 2024-05-23