Ljusgirlanger hänger i ett sicksackmönster mellan husfasaderna på en gata i centrum. Närmast i bild är det butiksfönster.

Stöd till dig som utsatts för brott

Du kan vända dig till kommunens socialförvaltning för råd och stöd. Bodens kommun samverkar även med Brottsofferjouren Norrbotten, en ideell förening som ger kostnadsfritt stöd till brottsoffer, deras anhöriga och vittnen.

Kommunerna har enligt Socialtjänstlagen ansvar för att den som utsatts för brott kan få stöd och hjälp. Stöd ska även kunna ges till närstående.
Om du utsatts för brott kan du vända dig till socialförvaltningens Individ- och familjeomsorg (IFO) för att prata om vilket stöd som kan vara lämpligt i just ditt fall. 
Se även information om akut hjälp här

Samverkan med Brottsofferjouren Norrbotten

Bodens kommun samverkar även med Brottsofferjouren Norrbotten. Brottsofferjouren är en politiskt och religiöst obunden ideell organisation som ger stöd till brottsoffer, anhöriga och vittnen. 
Du kan vara anonym hos Brottsofferjouren. Stödet lämnas kostnadsfritt och det är inte nödvändigt att ha gjort polisanmälan. Alla volontärer arbetar under tystnadslöfte.

Du når Brottsofferjouren Norrbotten antingen genom e-post eller telefon. 
Ring eller mejla, info@norrbotten.boj.se eller 0920-104 13, telefontid vardagar 09:00-16:00 (lunch 12:00-13:00) men du kan lämna ett meddelande närsomhelst så ringer jouren upp.

Kontakt med Brottsofferjouren Sverige
Du kan även ringa den nationella brottsofferjouren via telefon 116 006 eller 0200-21 20 19, öppet måndag-fredag kl 09.00-19.00 och lördag-söndag kl 09.00-16.00.
Den nationella brottsofferjouren kan förmedla stöd på flera olika språk - vid behov av tolk meddela vilket språk det gäller via denna länk.

Vilken typ av stöd kan du få från Brottsofferjouren?

I den överenskommelse som kommunen har med Brottsofferjouren Norrbotten ingår

  • samtalsstöd och vägledning när det gäller t ex polisanmälan, rättsprocess, försäkrings- och ersättningsfrågor. Här ingår även stöd i kontakter med vård, myndigheter och hjälporganisationer.
  • stöd inför, under och efter eventuell rättegång.
  • säkerhetssamtal för att undvika upprepad utsatthet för brott.

Brottsofferjouren kan även förmedla kontakt till andra instanser, till exempel Kvinnojouren, vid behov. 

Senast uppdaterad: 2024-04-04