Trygghetslarm

Trygghetslarm är till för dig som behöver kalla på hjälp i akuta situationer samt för att du ska kunna känna ökad trygghet i din bostad.

Hur får du ett trygghetslarm?

Trygghetslarm ansöker du om på kommunens Biståndsenhet som har telefontid måndag till onsdag och fredag mellan klockan 08.45-09:30 
Telefon: 0921-620 00, kommunens växel.  

Hur installeras trygghetslarm?

Personal från kommunen tar kontakt med dig och installerar en trygghetstelefon i din bostad.  Kommunen ansvarar för hela larmkedjan och även för samtalskostnaden.

Vid installation monteras en nyckelgömma på ytterdörrens gångjärn eller på dörrens bakkant. Den kan även monteras på garagedörr, bakdörr, fönster eller liknande. Installatören avgör vilken placering som är lämplig. 

Det är viktigt att du inte har kvar någon nyckel på insidan av ytterdörren och att du inte använder dörrens säkerhetskedjor. Du ska inte heller låsa någon innerdörr för att då kan inte personalen komma in och hjälpa dig.

Hur fungerar trygghetslarm?

Du larmar genom att trycka in knappen på larmklockan. Trygghetstelefonen ringer automatiskt upp en larmcentral där det finns personal dygnet runt. Det finns en högtalare och mikrofon i trygghetstelefonen, så att du kan prata med personalen på larmcentralen. Det är viktigt så att de kan avgöra vilken åtgärd som behövs för att hjälpa dig på bästa sätt.

Om du behöver hjälp av personal kontaktar larmcentralen din hemtjänstpersonal under dagtid och nattpatrullen på natten. Inom 60 minuter ska du ha fått hjälp av personal på plats hemma hos dig. Tiden beror på avstånd, rådande väglag och väderlek.

Trygghetslarm kan användas vid akuta situationer som du själv inte klarar av exempelvis om du har ramlat eller vid akuta toalettbesök. Trygghetslarm ska inte användas för hjälp med sådant som går att planera i förväg. Tänk på att du själv även kan larma 112 om du hastigt blir mycket sjuk.

Avgift för trygghetslarm

Aktuell avgift för trygghetslarm finns i broschyren Avgifter och regler för vård och omsorg. Du når den via länken Avgifter och regler för vård och omsorg.

Du betalar ingen avgift för installationsmånaden. Däremot betalar du för hela månaden när du lämnar tillbaka trygghetslarmet.

Frågor

Kontakta den person som ansvarar för larm inom kommunen vid frågor om installation, återlämnande av utrustning eller vid fel på utrustning.

Telefon: 0921-627 40, eller 0921-627 46.

Senast uppdaterad: 2023-11-20