En kvinna och en man samtalar.

Patientnämnden

Har du synpunkter på vården? Känner du dig missnöjd, eller vill du ha vägledning? Vänd dig i första hand till den personal du träffat. Om du ändå inte är nöjd så kan du gratis vända dig till patientnämnden.

Hur kan patientnämnden hjälpa dig?

Patientnämnden finns till för dig som är patient, anhörig eller personal.

Patientnämnden:

  • informerar, förmedlar kontakter och vägleder dig.
  • överlämnar patienternas samlade synpunkter till vården så att den kan förbättras.
  • utser stödpersoner till patienter som är intagna för tvångsvård.
  • rapporterar iakttagelser som är viktiga för patienterna.
  • informerar om andra instanser som kan hjälpa dig.
  • arbetar för goda relationer mellan patienter och vårdpersonal.

På Region Norrbottens hemsida hittar du mer information om patientnämnden.

Senast uppdaterad: 2023-09-27