Två personer som lutar mot varandra och söker stöd hos varandra.

Akut hjälp

Alla invånare i Boden kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp i svåra situationer. Det kan handla om frågor som rör barn och ungdomar, ekonomiskt stöd, problem med missbruk eller funktionshinder.

Akut hjälp på dagen

Om du är i behov av akut social hjälp eller om ditt ärende rör ett barn och du vill ha rådgivning eller göra en anmälan så kontaktar du Team mottagning på telefon 0921-629 99.

Akut hjälp på kvällar, nätter och helger

Den sociala beredskapen avser i första hand barn som akut far illa eller behöver skydd samt den som utsätts för våld i nära relation och behöver akut hjälp. Du kommer i kontakt med den sociala beredskapen genom att ringa trygghetscentralen 0921-777 02.

Stöd och krisjourer

112 - Nödnummer

Om du är i en akut nödsituation och behöver hjälp på en gång av polis, ambulans eller brandkår.

114  14 - Polisen

Om du inte är i behov av akut hjälp är det här polisens telefonnummer, för exempelvis en polisanmälan. Man kan ringa hit var du än är i landet och bli kopplad till närmaste polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du +46 77 114 14 00.   

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen är öppen dygnet runt.

Psykiatrisk jourtelefon 0920-28 27 28

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp vänder du dig till psykiatrisk akutmottagning. Den har öppet dygnet runt.

Barnens hjälptelefon Bris 116 111

Till Bris kan man ringa om man vill prata med en vuxen. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Bris vuxentelefon om barn, 0771-50 50 50

Bris tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för den som utsatts för hot, våld eller sexuella övergrepp. Anhöriga och närstående kan också ringa. Man kan ringa dygnet runt och samtalet är gratis. Samtalet syns inte på telefonräkningen.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren ger stöd till personer som har utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Hit kan man ringa om man har en psykisk kris eller befinner sig i en annan svår livssituation för att få rådgivning och stöd.

Senast uppdaterad: 2024-04-04