Två personer som står och bakar i ett kök.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning, autism-spektrumtillstånd eller förvärvad hjärnskada i vuxen ålder. Vi ger dig stöd och individanpassad vägledning med ett långsiktigt mål att hitta och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Vanliga frågor

Hur får jag daglig verksamhet?‚Äč
Det är en insats enligt  Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) som du ansöker hos din handläggare på socialförvaltningen.  

Vilka arbetsplatser finns inom daglig verksamhet?
Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett arbete som möjligt. Tillsammans med dig arbetar vi för att hitta en verksamhet som passar dig, dina intressen och dina förmågor. Det  finns flera arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter som ger möjlighet att jobba självständigt eller i grupp med andra. Du kan exempelvis arbeta i bageri, i tvättservice, kaféverksamhet eller med miljöarbete i någon form. Arbetsplatsen kan finnas inom Arbetsmarknadsförvaltningen eller hos något av de företag vi samarbetar med. 

Får jag ersättning när jag deltar i daglig verksamhet?
Du får habiliteringsersättning vid deltagande i daglig verksamhet. Ersättningen är 60 kr/dag för den som deltar mer än fem timmar per dag. För den som deltar fem timmar eller mindre per dag är dagsersättningen 40 kr. Ersättningen är skattefri.

Senast uppdaterad: 2023-09-27