Glada barn springer på gräsmatta

Familj och relationer

Barn och unga ska få en god start i livet och alla bodensare ska kunna leva ett gott liv. Men ibland är det inte så lätt. Här kan du läsa om vilket stöd du eller din familj kan få av Bodens kommun.

Alla barn har rätt att få växa upp tryggt och ha det bra. Men ibland är det inte så. Bodens kommun erbjuder stöd till barn, ungdomar och deras familjer. Vi erbjuder tidiga insatser i form av service och rådgivning. Vi ger också omfattande stöd och behandling när det behövs

Senast uppdaterad: 2023-10-09