Undersköterskan Ulf håller om den boende Vivianne Eriksson på Erikslundens demensboende.

Introduktion vårdpersonal

Din uppgift blir att ge stöd, vård och omsorg till människor som av olika anledningar behöver det. Här hittar du information och länkar som är till stöd för dig i ditt arbete.

Färgbanner - vårdpersonal

Innehåll introduktion

 1. Sekretess och tystnadsplikt
   
 2. Gåvor och mutor
   
 3. Basala hygienrutiner
   
 4. Dokumentation
  Journalanteckningar
  Genomförandeplan
   
 5. Avvikelser
  Lex Sarah och Lex Maria
   
 6. Bemötande
   
 7. Ergonomi och förflyttningar
   
 8. Munhälsa

Färgbanner - vård och omsorg

Sök jobb inom vård och omsorg!

 1. Jobba inom vård och omsorg
 2. Många olika uppgifter
Senast uppdaterad: 2024-04-16