Närbild på is. Det är en bild till nyheten "Varning för svaga isar".

Psykisk ohälsa

Att drabbas av psykisk ohälsa är vanligt. De flesta pratar med sina nära när de får oro eller ångest och ofta kan det räcka för att det ska kännas lättare. Men ibland räcker inte det utan man behöver vård, stöd eller hjälp.

Nedstämdhet, ångest, psykotiska symtom eller andra psykiska besvär kan förbättras med samtalsstöd och/eller mediciner. Du kan få stöd och hjälp i olika former för akut lindring eller återhämtning och rehabilitering efter långvariga besvär.

Här finns information om vilka resurser som finns inom kommunen, om stöd och service för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Senast uppdaterad: 2023-09-27