Undersköterskan Ulf håller om den boende Vivianne Eriksson på Erikslundens demensboende.

Synpunkter och klagomål

Bodens kommun vill bli ännu bättre på att ge service av hög kvalitet. Därför vill vi ha många synpunkter på våra verksamheter och en bra dialog med bodensare, besökare och övriga.

Du kan lämna tre sorters synpunkter:

  • Förslag
  • Beröm
  • Klagomål

Om du lämnar kontaktuppgifter kommer du att få ett svar. Där får du veta hur vi har kunnat tillgodose dina synpunkter. Du kan även vara anonym. Dina synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i datasystemet och blir - liksom synpunkten - allmän handling. Detta innebär att alla som vill kan få ta del av handlingen, förutsatt att den inte innehåller sekretesskyddat material. Du kan välja att inte uppge namn och adress, men då kan vi inte återkomma till dig med besked i frågan.

Lämna din synpunkt via Bodens kommuns e-tjänst Synpunkten eller använda blanketten nedan.

OBS!
Uppgifter och synpunkter som du lämnar via denna tjänst ersätter inte ett överklagande av myndighetsbeslut. 

Ladda ner dokument
Blankett - Synpunkten
Senast uppdaterad: 2024-01-08