Pärmar i bokhylla.

Socialnämndens behandling av personuppgifter

Socialnämnden i Bodens kommun behandlar dina personuppgifter eftersom det är nödvändigt för handläggningen av ditt ärende. Här får du mer information om vilka uppgifter det handlar om, och hur behandlingen sker.

Du ska känna dig trygg med hur socialnämnden i Boden hanterar dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av skydd för dina personuppgifter.

Senast uppdaterad: 2023-09-27