Elevhälsa

Hälsa och lärande hör ihop. Elevhälsan arbetar för att alla elever ska klara skolan så bra som möjligt. Mår man bra så går det oftast bättre i skola och går det bra i skolan så mår man oftast bättre. Det är viktigt att alla ska trivas och känna sig trygga i skolan.

I elevhälsan arbetar skolkurator, skolsköterska, skolläkare, skolpsykolog och specialpedagog. Som elev kan du när som helst vända dig till din skolsköterska eller skolkurator som finns på din skola.

Senast uppdaterad: 2019-02-18