Skolutvecklingscentrum

Skolutvecklingscentrum (SC) är en plattform för skolutveckling, med samlad specialistkompetens för ökad effekt, ökad likvärdighet och högre måluppfyllelse.

Kompetensen inom SC är bred, och SC finns därför med som en nära stöd- och samarbetspartner till medarbetare, skolledning och förvaltningsledning inom Arbetsmarknad- och utbildningsförvaltningen (AUF). SC kan även i vissa fall rikta sig direkt till elever och vårdnadshavare. SC har stark anknytning till både forskning, akademiska lärosäten och andra externa samverkanspartners, som exempelvis Migrationsverket och Region Norrbotten.

Inom kommunen har SC ett nära samarbete med socialförvaltningen och IT-kontoret.

SC:s gemensamma uppdrag, tillsammans med alla förskole- och skolenheter, är att skapa förutsättningar för att alla elever ska lyckas i skolan. SC består idag av verksamhetsutvecklare, samt två stödenheter: Centrala elevhälsan och Central mottagning för nyanlända.

Senast uppdaterad: 2023-09-13