Verksamhetsutvecklare

Verksamhetsutvecklarens specialistområde befinner sig i skärningspunkten mellan metodik, undervisning och digitalisering. 

Verksamhetsutvecklaren finns som stöd för förvaltningsledning gällande organisatoriska frågor kopplat till digitalisering och undervisning. Verksamhetsutvecklaren leder också den pedagogiska utvecklingen inom digitalisering – genom utbildning, analysstöd, systemstöd och verksamhetssystem.

Verksamhetschef
Maria Jakobsson
​maria.jakobsson@boden.se

Verksamhetsutvecklare
Tina Arnold                                                      Jimmy Wikman                                               Catarina Björnsson       
tina.arnold@boden.se                                     jimmy.wikman@boden.se                             catarina.bjornsson@boden.se

 

Senast uppdaterad: 2023-09-26