Förskolebarn

Förskola

Som förälder i Bodens kommun har du möjlighet att välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi. Med barnomsorg menar vi förskola och fritidshem.

Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är integrerad i förskoleverksamheten från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Enskild verksamhet kallas förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem som bedrivs av någon annan än kommunen, exempelvis föräldra- eller personalkooperativ. Här kan ni hitta även privata alternativ. 

Ansök till förskola

Ansökan ska inkomma minst fyra månader före önskat placeringsdatum.

För att garanteras plats ska ansökan för placering i januari/februari ha inkommit senast 1 september. 
För placering i augusti/september ska ansökan ha inkommit senast 1 april.

Senast uppdaterad: 2019-05-14