Barn tittar ut bland byggklossar

Kommunal förskola

Som förälder i Bodens kommun har du möjlighet att välja mellan barnomsorg i kommunal eller i enskild regi. Med barnomsorg menar vi förskola och fritidshem. Förskolan tar emot barn i åldern 1-5 år. Här erbjuds pedagogisk verksamhet där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet. Förskolan arbetar utifrån läroplanen för förskolan. Den allmänna förskolan är avgiftsfri och är integrerad i förskoleverksamheten från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år. Fritidshemmet tar emot barn från förskoleklass till och med vårterminen det år barnet fyller 13 år. Enskild verksamhet kallas förskolor, dagbarnvårdare och fritidshem som bedrivs av någon annan än kommunen, t.ex. föräldra- eller personalkooperativ. Du hittar dessa förskolor under Utbildning i menyn på den här sidan. 

Om något händer 

Hos oss är ditt barn olycksfallsförsäkrat dygnet runt. 

Tystnadsplikt 

Personalen lyder under sekretesslagen och har tystnadsplikt.

Ansökan

Ansökan till förskola ska inkomma minst fyra månader före önskat placeringsdatum. För att garanteras plats ska ansökan för placering i januari/februari ha inkommit senast 1 september.  För placering i augusti/september ska ansökan ha inkommit senast 1 april.

Senast uppdaterad: 2020-11-12