Barn flyger fram på himlen på en resväska. Barnet pekar i färdriktningen.

Kyrkkläppens förskola

Kyrkkläppens förskola håller just nu på att byggas om. Nu under byggperioden är förskolan lokaliserad i två andra lokaler. Avdelning Hallon och Jordgubben finns på Torpgärdans förskola. Avdelning Blåbär och Lingon finns på Vita Villan. Från och med slutet av 2024 kommer det stå en ny fin förskola på plats, med ytterligare två extra portaler, redo för att ta emot nya barn.

Alla som arbetar på förskolan har olika erfarenheter, utbildning och bakgrund vilket gör att vi skapat en förskola som vilar på en bred kunskap och gedigen erfarenhet.

Förskolan arbetar dagligen med barnens livslånga lärande med Läroplanen som fokus. Förskolan arbetar tillsammans med barnen runt bildstöd, digitala verktyg så som skärmar, Ipad, pedagogiska appar och projektorer. Även högläsning sker ibland via digital skärm där många barn kan delta. Digitala verktyg används på ett medvetet sätt där ditt barn utvecklar sin digitala förmåga.

Förskolan har matematik, social kompetens och språk/kommunikation i fokus. Dessa tre delar får ta stor plats i undervisningen för att förbereda barnen inför skolan - och  för det livslånga lärandet. All personal använder Tecken som stöd tillsammans med barnen, som ytterligare ett alternativ till att kunna kommunicera.

Tryggheten, omsorgen och ditt barns hälsa är grundpelarna för att växa och trivas. Vi ser alltid till ditt barns bästa och att hen ska må bra hos oss. Samverkan mellan hem och förskola tycker vi är viktigt. Vi arbetar för att ha en god relation med vårdnadshavare där kommunikation/återkoppling är en del av det dagliga arbetet. Kommunikation och information om daglig verksamhet, undervisning och övrigt skickas också ut via blogg och mejl till vårdnadshavare.

På portal Lingon tar vi emot barn i kommunen som har diagnos autismspektrumtillstånd, eller motsvarande svårigheter inom kommunikation, beteende och perception. Ansökan till Lingon görs på särskild blankett du hämtar i Medborgarservice på Bodens kommuns Stadshus. Placering på Lingon gäller barn 3-5 år. OBS Från och med augusti 2024 kommer denna verksamhet förläggas i Sävast.

Portal Jordgubben och Blåbär har i nuläget barn 1-3 år, och portal Hallon och Lingon har barn 3-5 år.

 

Senast uppdaterad: 2024-02-28