Fasadskylt på Lunda förskola

Lunda förskola

Lunda förskola ligger vackert belägen i centrala Sävast. Förskolan har 8 portaler där de yngsta barnen går på nedre plan och de äldre på övre plan. Vi har tre torg att samlas kring, två ateljéer och en restaurang. Förskolan är omgiven av natur och närheten finns till fina strövområden.

Lunda förskola är Bodens kommuns största förskola. Ibland kan vi möta en rädsla för vår relativt stora storlek men vi ser det som en möjlighet. Vi lyckas skapa det "lilla" i det "stora" och våra barn möter nästan bara ordinarie personal. I organisationen och strukturen har vi skapat det mindre sammanhanget för det enskilda barnet. Barnen är indelade i 3 mindre sammanhang, man kan nästan kalla det "förskolor i förskolan". De yngsta barnen, mellanbarnen och så de äldsta som närmar sig skolan. I närheten av förskolan finns Mårängsskolan som är en skola för F-klass till klass 6. 

Vi är många som arbetar på förskolan vilket leder till goda möjligheter för kollegialt lärande och utbyte. De som tillsammans med medarbetarna leder arbetet på förskolan är samordnare, biträdande rektor och rektor. All personal är i blandade åldrar, har olika lång tid i yrket, skilda kunskapsbanker och erfarenhet från olika förskolor. Tillsammans arbetar vi för att skapa en förskola som ska möta våra barns behov av omsorg och lärande i förhållande till våra styrdokument. Barns språkutveckling är särskilt viktigt för oss på Lunda förskola då språket är en viktig del för lärande i förskola och skola. 

Att erbjuda barn trygghet, omsorg och lärande är vårt uppdrag. Vi vill att ditt barn ska få förutsättningar att lyckas inom förskolan, skolan och vidare i livet. Vi är starten på deras väg genom utbildningsväsendet och såklart ska vi skapa en lust och glädje i att lära. Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer.

Telefon:

Glöden 070-227 23 55 (äldre barn - övre plan)

Energin 070-239 59 46 (äldre barn - övre plan)

Styrkan 070-263 43 92 ("mellanbarn" - övre plan)

Kraften 070-290 73 53 ("mellanbarn" - övre plan)

Viljan 070-259 67 85 ("mellanbarn" - övre plan)

Modet 070-208 77 31 (yngsta barnen - nedre plan)

Hoppet 070-287 65 32 (yngsta barnen - nedre plan)

Tron 073-039 20 76 (yngsta barnen - nedre plan)

Biträdande rektor 0921 620 06
 

 

Senast uppdaterad: 2024-02-20