Fasadskylt på Lunda förskola

Lunda förskola

Lunda förskola ligger vackert belägen i centrala Sävast. Vi är en förskola med 8 portaler där våra minsta barn går på nedre plan och våra äldsta på övre plan. Vi har två torg att samlas kring, två ateljéer och ett snickeri samt en restaurang. Förskolan är omgiven av natur och vi har närhet till fina strövområden.

Ibland kan vi möta en rädsla för vår relativt stora storlek men vi ser det som en möjlighet. Vi lyckas skapa det "lilla" i det "stora" och våra barn möter nästan bara ordinarie personal. I organisationen och strukturen har vi skapat det mindre sammanhanget för det enskilda barnet. Kvaliteten är hög eftersom antalet personal leder till goda möjligheter för kollegialt lärande och utbyte. De som tillsammans med personalen leder arbetet på förskolan är kvalitetsutvecklare, samordnare och rektor.

Vår personal är till största del förskollärare och vi har även barnskötare i vårt team. All personal är i blandade åldrar, har olika lång tid i yrket, skilda kunskapsbanker och erfarenhet från olika förskolor. Allt detta arbetar vi för att tillsammans skapa vårt Lunda förskola som ska vara en förskola som lyckats mixa allt det bästa till vårt koncept och vår grund. Vi landar allt eftersom tillsammans där förhållningssätt, lärmiljöer och barnsyn samt värdegrund ska utgöra en grogrund för vad vi står för. 

Att erbjuda barn trygghet, omsorg och lärande är vårt uppdrag. Vi vill att ditt barn ska få förutsättningar att lyckas inom förskolan, så småningom skolan och vidare i livet. Vi är starten på deras väg genom utbildningsväsendet och såklart ska vi skapa en lust och glädje i att lära. Språket och rörelsen är viktigt för oss och något som vi arbetar mycket med. 

 

Senast uppdaterad: 2023-09-01