Skrattande ung flicka med målarfärg på händer och i ansiktet.

OB-barnomsorg

Bodens kommun erbjuder vårdnadshavare som arbetar kvällar och helger omsorg för barn under tid då förskola och fritidshem inte är öppet. Verksamheten vänder sig till familjer vars barn är inskrivna i förskola eller fritids, barn 1-12 år.

Personalen som arbetar hos oss har många års erfarenhet av att arbeta på OB-omsorgen. Verksamheten utgår från barnen och helgerna planeras efter barnens behov och önskemål samt förutsättningar. Utevistelse, utflykter och spela är exempel på aktiviteter. Alla dagens mål serveras och maten lagas av kockar på förskola. 

OB-omsorgen befinner sig på portal Vallen - Björkdungens förskola.

Anmälan om behov

När du ska ansöka om plats vid Ob-omsorgen är det viktigt att du läst de riktlinjer som finns och att du gör en fullständig ansökan. Om ansökan inte är fullständig kan den inte handläggas. Båda vårdnadshavare måste vara införstådda med att ansökan görs och godkänt denna.  Vid beslut om plats begränsas den antingen med tid eller i enlighet med tidsbegränsad anställning. Detta kan du läsa mer om i våra riktlinjer.

Hur du ansöker: 

  • Använd blanketten ansökan om ob-omsorg  (Båda vårdnadshavare ska skriva under ansökan)

  • Bifoga arbetsgivarintyg där arbete med ob-tider framgår (intyg för båda vårdnadshavare) 

  • Bifoga arbetstidsschema för minst sex veckor  
    (schema för båda vårdnadshavare) 

  • Lämna in komplett ansökan (inkl. bilagor) till Medborgarservice eller skicka till  

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen  
Utbildningsadministrationen  
Förskola och fritidshem  
Sanden  
961 86 Boden 

Vid bedömning av behov av plats utgår Bodens kommun alltid från barnets bästa, och bedömningen utgår alltid från att barnet ska vistas hos vårdnadshavare när den andra är i arbete.

Nyttjande av plats

Platsen kan nyttjas under verifierad arbetstid inklusive restid. Schema ska inlämnas till personal på OB senast två veckor i förväg. Vid akut påkommet behov ska meddelande göras senast 48 timmar i förväg. Under skolans lovdagar gäller ej regel med 48 timmar. Behov av omsorg och aktuellt schema för den perioden ska lämnas in till personal på OB 8 veckor innan lovet (Jullov, Påsklov och Sommarlov).

 
Ladda ner dokument
Ansökan OB-omsorg
Ladda ner dokument
Riktlinje OB-barnomsorg 2022
Ladda ner dokument
Senast uppdaterad: 2023-09-26