Anpassad grundskola 1-6 Prästholmsskolan

Här finns den anpassade grundskolan integrerad i Prästholmsskolan, som är en låg och mellanstadieskola belägen i den nedre stadsdelen i Boden. Här går elever mellan 7 - 12 år fördelade i olika grupper beroende på förutsättningar och behov.

Det finns också en särskild fritidsverksamhet. I den obligatoriska anpassade grundskolan går elever med intellektuella funktionsnedsättningar som inte kan nå målen i grundskolan.

 • Varje elev har ett individanpassat schema.
 • Eleverna undervisas i samma ämnen som andra elever i grundskolan.
 • Ämnenas innehåll och omfattning anpassas till varje elevs förutsättning.
 • Det upprättas en individuell utvecklingsplan för varje elev.
 • Elever med omfattande intellektuella funktionsvariationer har en särskild kursplan.

Vår profil

 • Vi arbetar efter kursplaner för obligatorisk anpassad grundskola.
 • Vi arbetar med konkret material för att stärka förståelsen.
 • Vi arbetar med olika alternativa kommunikationssätt.
 • Vi tar tillvara elevens kunskaper, färdigheter och intresse och utgår från det i arbetet.
 • Vi vill utveckla elevernas resurser att se möjligheter, inte svårigheter.
 • Vi har nära kontakt med föräldrarna.
 • Vi vill i vår verksamhet skapa trygghet och trivsel i skolan, där eleverna ska känna glädje att lyckas.

   
Ladda ner dokument
Planen mot diskriminering och ...
Senast uppdaterad: 2023-10-16