Elevdatorer

Vid skada på personliga elevdatorer ska en händelserapport fyllas i och lämnas in tillsammans med datorn till Bodens kommuns Medborgarservice.

Innan inlämning måste ett ärende registreras hos Kundservice, 0921-627 20.
Viktigt! Datorn ska märkas med ärendenummer innan inlämning (Post-it eller annan märkning) 

Ladda ner dokument
händelserapport elevdator
Senast uppdaterad: 2018-06-21