Vinterbild utomhus på fyra barn med mössor, vantar, halsdukar och varma jackor

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisning i grundskola och grundsärskola. Modersmålsundervisningen hålls av modersmålslärare på vår mottagningsenhet CMN. Modersmålslärare undervisar barn med annat modersmål än svenska i grundskola och gymnasieskola i barnens modersmål. Med modersmål menar man vanligtvis det första språk som lärts och som dagligen talas i hemmet. Rätten till modersmålsundervisning är reglerad i Skollagen och ska anordnas för elever från årskurs 1 till årskurs 9.
 
Modersmål är ett frivilligt ämne med en egen kursplan och betygsätts som andra ämnen utifrån de kunskapskrav som gäller för ämnet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, och kunskapsutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger goda förutsättningar att lära sig svenska och andra språk.

Ladda ner dokument
Blankett - anmälan till moders...
Senast uppdaterad: 2022-01-21