Pusslets anpassade skola

Pusslets anpassade skola finns inrymd i Gammelängsskolan på Erikslund. Förutom våra egna fina lokaler finns tillgång till gymnastik och specialinredda rum. Vi har mycket nära till natur, lekpark och promenadvägar. Vid behov av samverkan finns grund- och förskola i området.

Vår profil

Pusslets anpassade skola är en verksamhet riktad till barn och ungdomar med autism och andra intellektuella funktionsnedsättningar. Det innebär att vi kan erbjuda plats från förskole- till och med gymnasienivå. 

Innehållet bygger på TEACCH-modellen vilket betyder ett pedagogiskt arbetssätt anpassat till elever med autism. 
Vi erbjuder en visuellt tydliggörande pedagogik och struktur för att minska elevernas stress och oro. Grundsynen är att med stöd av gällande kursplan anpassa skol- och fritidsmiljön utifrån elevernas perspektiv och behov. 

 

Ladda ner dokument
Planen mot diskriminering och ...
Senast uppdaterad: 2023-10-16