Utvecklingsdagar Fritidshem

Fritidshemmet har öppet nästan alla vardagar. Fritids är öppet helgfria vardagar, men det är stängt midsommarafton, julafton och nyårsafton. Fritids är alltså öppet trettondagsafton och valborgsmässoafton.

Fyra dagar varje läsår har fritidspersonalen utvecklingsdagar, då har fritidshemmet stängt.

Nedan har vi listat utvecklingsdagarna för våra fritidshem under 2024 och 2025:

Grundskolor Pu-dag 2 Pu-dag 3 Pu-dag 4
Prästholmen 17 juni 13 augusti 14 augusti*
Torpgärdan 14 juni 13 augusti* 14 augusti
Fagernäs 13 juni 13 augusti* 14 augusti
Svartbjörnsbyn 14 juni 13 augusti 14 augusti*
Måräng 13 juni 13 augusti 14 augusti*
Heden 14 juni 13 augusti* 14 augusti
Harads 13 juni 13 augusti 14 augusti
Gunnarsbyn 13 juni 13 augusti 14 augusti
Unbyn 13 juni 13 augusti 14 augusti

 

Grundskolor Pu-dag 1 Pu-dag 2
Prästholmen 8 januari 16 juni
Torpgärdan 7 januari 16 juni
Fagernäs 7 januari 16 juni
Svartbjörnsbyn 8 januari 17 juni
Måräng 8 januari 17 juni
Heden 7 januari 17 juni
Harads 8 januari 16 juni
Gunnarsbyn 7 januari 16 juni
Unbyn 8 januari 16 juni

 

*Har elever och vikarier.

Information om var omsorg erbjuds för vårdnadshavare som ej kan lösa det på annat sätt kommer närmare inpå utvecklingsdagarna. 

 

Senast uppdaterad: 2024-03-20