Våra kommunala grundskolor

Alla barn och unga i Boden har rätt att gå i skolan. I skolan ger vi våra elever kunskap och förmåga att påverka både samhället och sin egen framtid. Här hittar du information om hur skolan fungerar och vilket stöd vi erbjuder dig som elev eller vårdnadshavare.

Enligt skollagen gäller skolplikt för alla elever i grundskoleåldern, 7–16 år. Skolplikt gäller från hösten 2018 också för sexåringar i förskoleklass. I Bodens kommun värnar vi om alla elevers och barns livslånga lärande, bygger framtidstro samt ger dem verktyg och förutsättningar att påverka sin egen framtid  I Bodens kommun finns både kommunala och fristående grundskolor. Du kan önska vilken grundskola ditt barn ska gå i. 

Aktuella upptagningsområden

Mårängsskolan: Sävast, Sävast ön, Gamla Sävast

Hedens skola: Heden, Bredåker, Brännberg, Hamptjärnmoran, Vittjärv, Trångfors, Vändträsk, Mockträsk

Torpgärdsskolan: Torpgärdan, Södra Svartbyn, Norra Svartbyn, Bodsvedjan, Bodforsen, Skogså, Gemträsk

Svartbjörnsbynsskola: Svartbjörnsbyn, Buddbyn

Prästholmsskolan: Prästholmen, Centrum, Sanden, Sveafältet (Övre stadsdelen), Björkelund

Fagernäs skola: Fagernäs, Erikslund

Harads skola: Harads, Sandträsk, Svartlå

Unbyns skola: Unbyn

Älvskolan: Gunnarsbyn

Senast uppdaterad: 2023-09-26