Årskurs 1 på GameDev- programmet - artikelbild

Kurser år 1

Under ditt första år på GameDev-programmet läser du gemensamma kurser för gymnasieprogram plus programspecifika sådana. Du läser sammanlagt 800 poäng.

Nedan finns kurserna presenterade.

Senast uppdaterad: 2024-02-01