Årskurs 3 på GameDev- programmet - artikelbild

Kurser år 3

Under ditt tredje år på GameDev-programmet läser du gemensamma kurser plus gör individuella val som speglar dina intresseområden. Du läser sammanlagt 700 poäng.

Nedan finns kurserna presenterade tillsammans med de individuella val du kan välja mellan.

Senast uppdaterad: 2024-01-31