Ledighetsansökan

Du som vårdnadshavare eller myndig elev kan ansöka om ledighet. Blankett för ansökan om ledighet kan laddas ner från den här sidan. Den går även att få hos Medborgarservice eller ditt barns klassföreståndare.

Ledighet kan beviljas för enskilda angelägenheter. För övningskörning och semesterresor beviljas ej ledighet.

Vid upprepad ogiltig frånvaro eller då eleven riskerar att inte nå målen i en enskild kurs beviljas ledighet mycket restriktivt. Vid planerat läkar- eller tandläkarbesök ska ledighet begäras i förväg. Klassföreståndare/mentor kan bevilja ledighet upp till tio dagar per läsår.

Innan ansökan lämnas till klassföreståndare/mentor ska eleven ha samrått med undervisande lärare och kommit överens om återläsning och redovisning.

Ledighet därutöver beslutas av rektor efter yttrande från mentor.

Ladda ner dokument
Ledighetsansökan, elev
Senast uppdaterad: 2024-06-12