Lokal elevhälsa

Den lokala elevhälsan på Björknäsgymnasiet består av sex specialpedagoger och tre speciallärare.

På Björknäsgymnasiet är vi sex specialpedagoger och tre speciallärare.​ ​Vi samarbetar med lärare och mentorer på skolan för att du som elev ska kunna lära dig på bästa sätt.​ Vi samverkar med skolsköterska, kurator, studievägledare, skolledning och externa instanser i syfte att utveckla skolans lärandemiljö, så att den upplevs trygg och passar alla elever.

Tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och dina lärare vill vi göra din studietid på gymnasiet så positiv och givande som möjligt.

Till specialpedagogen kan du vända dig om.:
  • du behöver hjälp att strukturera upp din studiesituation.​

  • du behöver stöd i ditt lärande och behöver komma fram till hur du lär dig bäst. ​

Specialpedagogen kan:
  • vara din samtalspartner kring din studiesituation och träffa dig utifrån dina behov.​

  • tillsammans med dig, dina vårdnadshavare och lärare komma fram till hur vi i skolan på bästa sätt ska kunna möta dina behov i ditt lärande. ​

Specialläraren: 

Hjälper elever som har behov av stöd av olika slag. T.ex. om du ​

  • varit långvarigt sjuk och kommit efter​.

  • behöver anpassningar vid prov​.

  • har en individuell studieplan. 

 

Vill du komma i kontakt med oss pratar du med din mentor eller lärare.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad: 2023-11-23