Kulturskolan logobild

Ansökan och inloggning

Välkommen med din ansökan i vårt system Speedadmin! Här hittar du också information om våra regler och vad du ska göra om du vill byta eller avsluta din kurs.

Redan antagna elever kan logga in för att se sitt schema och andra uppgifter.

1. Ansökan nya elever

Ansökan (ny användare)

 

2. Inloggning för befintliga elever

Logga in (för dig som har konto)

Valmöjligheter

Du kan välja på följande sätt:

Enskilt ämne:

  • Instrument/sång, dans eller drama.

Två ämnen:

  • Instrument/sång + dans
  • Instrument/sång + drama

OBS! 

  • Du kan inte välja att deltaga i både dans och drama eller att spela två instrument.
  • När du väljer kurser så står det angivet från vilken årskurs det kan vara möjligt att få en plats.
  • Till kurser som har angivet möjlighet till start från åk 4 så kan du lämna in din ansökan, tidigast, från då du går i åk 3.
  • Till kurser som har angivet möjlighet till start från åk 2 så kan du lämna in din ansökan, tidigast, från då du går i åk 1.
  • Till kursen sång som har angivet möjlighet till start från åk 6 så kan du lämna in din ansökan, tidigast, från då du går i åk 5.

När ansökan är inskickad.

Huvuddelen av kulturskolans antagning sker vid terminsstart och gäller elever från åk 4-9.

(I mån av plats så har vi möjlighet att göra ett åldersanpassat intag redan från åk 2. Gäller dessa instrument: fiol, cello, tvärflöjt, blockflöjt, klarinett, trumpet, trombon och valthorn.)

Det datum som din ansökan görs, blir ditt ködatum.

När en elev blir antagen blir du kontaktad av en lärare och erbjuden tid och plats för undervisning.

Frånvaro

Om eleven blir sjuk eller behöver vara frånvarande av andra orsaker, är det viktigt att du hör av dig till läraren.

Kostnader

All vår undervisning är kostnadsfri.

I mån av tillgång finns möjlighet att hyra vissa instrument från oss till en kostnad av 165:- per termin, se mer info på Hyresinstrument.

Byte av kurs

Byte av kurs sker genom samtal med sin lärare.

Möjlighet till byte styrs av platstillgång för respektive kurs.

Uppsägning

Din plats på Kulturskolan gäller tillsvidare och ska sägas upp genom att vårdnadshavare kontaktar ansvarig lärare.

(Om uppsägning gäller elev med instrumentlån så ska instrumentet omgående återlämnas till Kulturskolan. Debitering kommer att ske om eleven har haft minst tre lektionstillfällen.)

Senast uppdaterad: 2023-09-27