Glasögon ligger på tidning.

Vid skador av glasögon

Utbildningsnämnden kan i enlighet med beslut 2008-04-24 § 34 lämna ersättning för reparationskostnader av glasögon som oavsiktligt skadats under skoldagen enligt nedan:

  • Ersättning lämnas för skador under hela vistelsetiden i förskola och skolbarnsomsorg.
  • Ersättning lämnas för skador under skoldagen för år F-9 samt gymnasieskolan.
  • Glasögon som skadats under resa till och från förskola, skola och skolbarnsomsorg ersätts inte.
  • Ersättning lämnas för reparationskostnader för glasögon som oavsiktligt skadats under vistelse i förskola, skola och skolbarnsomsorg med högst 500 kronor vid delskada och högst 1500 kronor vid totalskada.

 

För att kunna läsa pdf-filer måste du ha Acrobat Reader installerad på din dator.

Du kan inte fylla i pdf-blanketten och sedan spara den för att bifoga den i ett mail. Texten du fyllt i försvinner. 
Tips: Om du vill fylla i och/eller skriva ut en fil så högerklicka på den fil du vill hämta och välj spara mål som, välj därefter lämplig plats att spara på. 

Ladda ner dokument
Blankett för glasögonersättning
Senast uppdaterad: 2020-11-02