Tre gula stadsbussar står vid hållplats.

Minska smittrisken i lokaltrafiken

För att minska risken för smittspridning i lokaltrafiken gäller följande.

Lokaltrafiken är en viktig samhällsservice och för att minska risken att våra chaufförer smittas så kommer vi från och med idag att:  

  • Stänga av sätena närmast föraren.

  • Vi önskar att våra resenärer så långt som möjligt betalar med kort, alternativt köper sin biljett innan de kliver på bussen via någon av våra andra försäljningskanaler. 

  • Åk inte buss om du har några sjukdomssymptom.

Senast uppdaterad: 2023-10-17